Kontakt

ELEKTRONIKA PROFESJONALNA SYSTEMY KONFERENCYJNE


Robert Ptaszyński
Tel.
+48 22 612 16 16
Tel. Kom.
+48 604 497 413
r.ptaszynski@anb.com.pl


ANB Sp. Z O.O.
ul. Zerzeńska 36
04-787 Warszawa
Tel.
+48 22 612 16 16
Fax
+48 22 612 29 30


Jagoda Płoska
Tel.
+48 22 612 16 16
Tel. Kom. +48 602 641 441
j.ploska@anb.com.pl


Michał Chrzanowski
Tel.
+48 22 612 16 16
Tel. Kom. +48 608 293 555
m.chrzanowski@anb.com.pl
SĄD REJONOWY dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000038402, NIP 526-000-68-93, REGON 011045913
GIOŚ E0002200WBW